Presentation Skills / Sunum İngilizcesi

Sunum İngilizcesi Eğitimi; uluslararası iş hayatında, yabancı bir grup önünde İngilizce olarak yapılan sunumlarda, kişinin kendine güvenli bir duruş ile ve profesyonel bir İngilizce ile konuşması, slaytlarda verilen bilgileri doğru ifadeler kullanarak izleyiciye açıklaması ve başarılı sunumlar gerçekleştirmesini hedefleyen bir programdır. Giriş, konuyu açıklama, sunum yapısı, konu değiştirme, özetleme ve sonuç aşamalarında kullanılan İngilizce ifadeler çalışılır ve katılımcıların hazırlayacağı örnek sunumlar ile çalışmalar pekiştirilir. 

Etkili İngilizce Sunum Yapmak Neden Önemli?

Rekabetçi iş hayatında yalnızca mesleki bilgiye sahip olmak artık yeterli değil. Konunuzda en bilgili siz olabilirsiniz. Ancak bu bilgiyi diğer kişilere anlatamadığınız durumda bilginizin hiçbir değeri olmayacaktır.

Hangi sektörde, hangi pozisyonda olursanız olun; iş hayatında sunum yapmak zorundasınız. Bir mülakat, ekibiniz ya da yöneticiniz ile yaptığınız bir görüşme veya müşterinizle gerçekleştirdiğiniz bir satış toplantısında da aslında sunum yapıyorsunuz. Kendinizi, bir fikri, bir projeyi, bir ürünü ya da hizmeti anlattığınız her durum bir sunumdur. İşte tam da bu yüzden sunum yapmasını bilmeyen kişilerin kariyerlerinde ilerlemeleri oldukça zordur.

Bilgisini, fikrini veya görüşünü başarılı şekilde sunabilen iş insanları profesyonel hayatta lider olarak yer alırlar. Çünkü iyi bir lider olmak için ilk özellik iyi bir iletişimci olmaktır. İş hayatında bölgesel veya global lider konumuna gelmek için ise, İngilizcede de iyi bir iletişimci olmak gerekir.

Global bir başarı için ise; sunumları İngilizce yapmak gerekir.

Executive English Coaching’in Sunum İngilizcesi eğitimi ile; İngilizce sunumlarınızda, Türkçe sunumlarınızda yaşadığınız rahatlıkta ve aynı kelime ve ifade zenginliğinde sunum yapabilmeniz için gerekli ifade becerisini kazanır, değişik ve ustaca seçilmiş kelimelerle daha profesyonel bir sunum yapar, uluslararası yöneticiler üzerinde olumlu izlenim yaratarak, iş ortamınızda başarıyı yakalarsınız.

Global bir sunumda güçlü ve zengin ifadelerle etkili ve ikna edici olmak istiyorsanız; sunumlarınızda “increase” ya da “decrease” gibi kalıplarla sınırlı kalmak istemiyorsanız İngilizce sunum yetkinliklerinizi geliştirmenizde size destek oluyoruz.   

Programın Kazandırdıkları

 • İngilizce sunumlarda kullanılan terim ve ifadeler
 • Dinleyicinin ilgisini ve dikkatini çekme yöntemleri
 • Başlangıç, bağlantı ve sonuç için ifade kalıpları
 • Akıcı konuşma ve doğru telaffuz çalışmaları
 • Örnek sunum çalışmaları ile özgüven kazanma

Ne Öğrenirim?: Bu eğitim ile İngilizce sunumlarınızda, Türkçe sunumlarınızda yaşadığınız rahatlıkta ve aynı kelime ve ifade zenginliğinde sunum yapabilmeniz için gerekli ifade becerisini kazanır, değişik ve ustaca seçilmiş kelimelerle daha profesyonel bir sunum yapar, uluslararası yöneticiler üzerinde olumlu izlenim yaratarak, iş ortamınızda başarıyı yakalarsınız.

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım?:Profesyonel İngilizce sunumlardaki akışı ve ifadeleri öğrenerek, uygun şablonları tüm sunumlarınızda kullanmaya başlayarak, her sunumda gerçek performansınızı İngilizceye odaklanmadan gösterme fırsatı yakalarsınız.

Başarılı bir İngilizce Sunum Nasıl Olmalıdır?

Dinleyicinin dikkatini sunum boyunca çekebilen, akılda kalan ve sunumu yapan kişinin hedeflediği etkiyi yaratan (ürünü almaya ikna olmak, stratejiyi benimsemek, şirketin finansal durumunu doğru anlamak vs.) sunumlar başarılı sunumlardır.

Etkili sunumlar için pratik birkaç öneri;

Yaptığınız sunumu, sizin liderlik ettiğiniz ve nereye gittiklerini bilmeyen kişiler ile çıktığınız bir yolculuk gibi düşünün. Sunumunuzun yapısı ve sunacağınız konu ile ilgili olarak tüm bilgilere siz sahipsiniz; ancak dinleyicileriniz değil. Bu nedenle, sunumunuzun ilk 90 saniyesinde (yani herkes henüz pür dikkat dinlerken) dinleyicilerinize bir yol haritası çizin ve sunumunuzda şu 4 temel sorunun cevaplandığından emin olun:

1. Siz kimsiniz. Kendinizden ve tecrübenizden bahsedin

2. Neden sizi dinlemeliler

3. Ne: yani ne anlatacaksınız.

4. Nasıl– ne kadar sürecek? Ara verecek misiniz? Not almalılar mı vb.

Bu 4 temel soruya İngilizce bir sunumda nasıl cevap vereceğiniz ise; videomuzda.

İngilizce Sunum Teknikleri

Her hikayenin bir başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Ama ne yazık ki günümüzde birçok iş sunumu bu üçlü yapı temeline göre hazırlanmamaktadır. Sunumun başlangıcı ve sonu toplamda sunumun %20’sini oluşturmalı, sunumun ana konusunu anlatan orta kısmı ise sunumun %80’ini oluşturmalıdır.

Her hikayenin bir baş kahramanı vardır. Bir sunumda ise bu ana karakter sunan kişi değil, dinleyicidir. Sunumu yapmadaki amacınız dinleyiciyi fikriniz konusunda ikna etmek ise, sunumun sonunda onların odadan ayrılırken fikrinizi benimsemiş ve destekleyecek olmalarını hedeflemelisiniz.

Sunumun ikinci parçasında, yani orta kısımda, ikna sanatında kullanılan bazı dil tekniklerini kullanabilirsiniz.

 • Tekrar Etme: Dinleyiciyi ikna etmek için sunumun ana mesajını tekrarlamak çok etkilidir. Dr. Martin Luther King’in ünlü “I Have a Dream” konuşması 16 dakikadır ve bu konuşma boyunca King ana mesajını 8 defa tekrar eder. Tekrar, çok basit ama mucizevi bir araçtır.
 • Duraklama: Sunum esnasında bilinçli olarak duraklamak dinleyicide dikkat uyandırır. Aynı zamanda sunumu yapan kişi için de kafasını toparlaması için süre tanır.
 • Resmetme: Mevcut durumu ve fikrinizin hayata geçmesi durumunda oluşacak yeni durumu sözlerinizle resmedin. Detaylı şekilde anlatacağınız iki durumu birbiriyle karşılaştırın.
 • Basitleştirme: Dinleyicinizin yükünü, kolay anlaşılan ifadeler ve mesajlar kullanarak hafifletin. Çok nazik ya da kurumsal görünmek için soyut kelimeler, teknik ifadeler ve uzun cümleler kullanmayın.
 • Bağ Kurma: Akıcı, tutarlı ve kolay anlaşılır bir hikaye anlatımı için bağlaç kullanın. Dinleyicinin mantığınızı ve hikayenizi açıkça anlaması için, cümleler arasındaki ilişkiye vurgu yapın. Bunun için “ancak, yine de, aksine, bir başka deyişle, dahası, ayrıca” (“yet, nevertheless, in contrast, to the contrary, that is, in other words, moreover, in addition”) gibi bağlaçlar kullanın.

Her hikayenin bir sonu vardır. Aynı şekilde her sunumun da bir sonucu olmalıdır. Bu son kıvrımda, dinleyicinizi “call to action”- aksiyona geçmeye davet etmelisiniz. Sunum yapan kişi, bu harekete geçirmeyi çok açık şekilde yapmalıdır. Bu kısımda mesaj çok net bir şekilde verilmeli ve dinleyicinin aklında soru işareti kalmamalıdır.

Dinleyici onları ikna etmek istediğiniz fikir ile sunumun ilk parçasında tanışmış olmalı, sunumun ana kısmı boyunca vereceğiniz bilgiler ile fikrinize ikna olmuş olmalı ve sunumun sonunda ise fikri desteklemek için ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde anlamış olmalıdır.

Daha fazlasını 10 Adımda Mükemmel İngilizce Sunum Yapmanın Teknikleri  ve İngilizce Sunumlarda Heyecanlanmamak için 6 Öneri  blog yazılarımızda bulabilirsiniz.

İngilizce Sunum Kalıpları

İngilizce sunumlarda kullanabileceğiniz bazı ifade ve kalıplar vardır. Bu kalıp ve ifadeleri bilmek akış içinde hem işinizi kolaylaştırır, hem de kendinizi çok daha güçlü ve doğru bir şekilde ifade etmenizi sağlar.  Ekip toplantılarına liderlik ederken ve uluslararası platformlarda görüşünüzü dile getirirken kullanabileceğiniz birkaç ifadeyi sıraladık.

 • I am delighted to see so many of you present.
 • Well, to start with, I’d like to discuss some organizational matters.
 • I think it would be good to start the meeting with a few introductions.
 • Let’s get everyone’s thought on the table.

İngilizce toplantı ve sunumlarda görüşünüzü dile getirirken ise;

 • If you ask me, I think…
 • I don’t know how you feel but I think …
 • Let me make a recommendation.
 • I suggest keeping…

kalıplarını kullanabilirsiniz. Daha fazlası için Sunum Yapamayan Kariyerinde İlerleyemez ve Akıcı Bir İngilizce Sunum İçin Doğru İfadeler blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çokkültürlü ekibinize vermek istediğiniz mesajı, yabancı yöneticiniz ile paylaşacağınız bir fikri ya da uluslararası bir ortamda dile getireceğiniz bir görüşü sunarken doğru, profesyonel ve etkili bir İngilizce ile konuşmanız şarttır. Bu sayede başarınız ülke sınırları ile kısıtlı kalmaz. Uluslararası platformlarda fark edilir, çevrenizdekileri iletişim beceriniz ve öz güveniniz ile etkiler ve kendinize yeni kariyer fırsatları yaratırsınız.

İngilizce Sunumlarda Sayı, Grafik ve Trendleri Nasıl İfade Edersiniz?

İngilizce sunumlarda güçlü ve zengin ifadelerle etkili ve ikna edici olmak ve “increase” ve “decrease” gibi kalıplarla sınırlı kalmak istemiyorsanız İngilizce Sunum becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor.

İngilizce sunumlarda farklı kelimeler ile anlatmak istediğiniz durumu tam ve doğru bir şekilde ifade edebilirsiniz. İngilizce kelime hazinenizin çeşitliliği ile güçlü bir intiba oluşturabilirsiniz. Birkaç alternatif fiil ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

“Increase” yerine:

to rise: artmak.

 • Interest rates rose last month.

to climb: tırmanmak, yükselmek. Rakamların yükseldiği durumlarda kullanılabilir.

 • The number of new recruits climb sharply every spring.

“Decrease” yerine:

to fall: düşmek, azalmak. Rakamlardaki düşüşü, azalmayı anlatmak için kullanılabilir.

 • The share value fell again in the summer of 2018.

to drop: düşmek, düşürmek. Trendleri anlatırken kullanılan bir terimdir.

 • After a significant drop last summer, the price of gold rose slowly in the second half of the year.

İngilizce sunumlarda sayısal bilgiler verirken zirve ve dip noktaları, dalgalanmaları ve durgunluğu anlatırken kullanabileceğiniz fiiller;

En Yüksek Nokta / Zirve:

to peak: tepeye ulaşmak, zirve yapmak, tavan yapmak

 • Our share price peaked in May but it has fallen back since then.

En Düşük Nokta / Dip:

to hit a low: en düşük noktaya gelmek, dibe vurmak

 • Our share price hit a low last month, but it has recovered since then.

Dalgalanmalar:

to fluctuate: dalgalanmak

 • The number of company representatives attending the annual event fluctuated between 12 and 15 in the last 5 years.

İngilizce sunumlarda rakamsal değişiklikleri dile getirirken kullanabileceğiniz, bir farkın miktarını ya da değişimin hızını ve sıklığını anlatmaya yarayan sıfat ve zarflar;

Değişimin Miktarını İfade Etmek için:

considerable/considerably:

 • During this time, the UK inflation rate climbed considerably from 2.1% to 3.2%.

Değişimin Hızını İfade Etmek İçin:

abrupt/abruptly: ani, aniden.

 • Voter turnout in the U.S. climbed abruptly after the last election.

Değişimin Sıklığını İfade Etmek İçin:

gradual/gradually: kademeli, gitgide.

 • The profit margin improved gradually throughout the year.

İngilizce Sunumlarda Grafik Sayı ve Trendleri nasıl ifade edeceğinizi ve başarılı İngilizce Sunumlar için kullanabileceğiniz farklı kelime ve kullanım örneklerinin daha fazlasına blog yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Sunumlarda Sayılar Grafikler ve Trendler-1

İngilizce Sunumlarda Sayılar Grafikler ve Trendler-2

İngilizce Sunumlarda Sayılar Grafikler ve Trendler-3

İngilizce Finansal Sunum İfadeleri

Etkili İngilizce Sunumlarda Kullanılan Deyimler

Deyimler ifadenizi güçlendirirken karşı tarafta dil yetkinliğiniz hakkında olumlu bir etki yaratır. Etkili İngilizce Sunumlar için kullanabileceğiniz farklı deyimlere birkaç örneği aşağıda bulabilirsiniz. 

In a nutshell: Kelime anlamı “fındık kabuğu içinde” olan bu deyim kısaca veya özetle anlamına gelmektedir. Bu deyimi, özellikle sunumun sonunda mesajınızı özetlemek istediğinizde kullanabilirsiniz.

 • To put it in a nutshell, the opportunities in this market are numerous and we should leverage our position.

To draw attention to: Önemli bir konuya girmeniz gereken her durumda kullanabileceğiniz bu fiil bir konuya dikkat çekmek veya parmak basmak anlamına gelir.

 • At this stage, I would like to draw your attention to the most crucial problem.

To open the floor to questions: Sunumunuzun sonuna geldiğinizde eğer dinleyicilerden soru kabul edecekseniz kullanabileceğiniz harika bir deyim. Kelime anlamı sahneyi sorulara açmak olan bu ifadeyi bir toplantı veya sunum sonunda dinleyicileri soru sormaya davet etmek için kullanabilirsiniz.

 • This brings me to the end of my presentation. I would like to now open the floor to your questions.

Daha fazlasını İngilizce Sunumlarda İşinizi Kolaylaştıracak 6 Deyim blog yazımızda bulabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  Bizimle İletişime Geçin

  Your Partner in Global Business Communication

    

   Open chat
   Merhaba,
   Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?